Efter år Efter månad Efter vecka Idag Sök Hoppa till specifik månad
Benjamin Staern, tonsättarporträtt

Skinnskattebergs kammarmusikförening fortsätter sin serie med unga tonsättarporträtt, som inleddes med Andrea Tarrodi hösten 2018, med Benjamin Staern. Liksom Andrea är Benjamin idag en etablerad och synnerligen framgångsrik tonsättare med ett flertal betydande verk inom kammarmusik, orkestermusik och opera, av vilka vi erbjuds möjlighet att fördjupa oss i den förstnämnda kategorin, med tre mellanspel ur den fantastiska kammaroperan om den säregna bildkonstnären Hilma af Klint. Samt i några andra, kammarmusikaliska verk i olika kombinationer för sopran, violin, cello, piano och klarinett. Tonsättaren är själv på plats för en kort intervju.

Fyra dagar efter denna konsert, den 19 november, har Benjamin premiär på sin nya opera, Snödrottningen, på Kungliga Operan i Stockholm och mellan 15-18 april har Stockholms konserthus fullt fokus på Benjamins musik under en så kallad tonsättarweekend ... men innan dessa evenemang får vi stifta bekantskap med honom i Skinnskatteberg.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun, Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.