Efter år Efter månad Efter vecka Idag Sök Hoppa till specifik månad
Kulturskolans nybörjare

Kulturskolans senaste stjärnor upp vad de övat på under året.
Denna kväll visas också en film som Skinnskattebergs och Fagerstas pedagoger och lärare gemensamt har skapat utifrån dikter från boken Björnen vaknar.
Det är fri entré.
Arr: Kulturskolan Korpen