Välkommen till Skinnskattebergs Filmförening.

Dagordning för Filmföreningens årsmöte 30 mars 2021, kl 16.00
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Mötets behöriga utlysning
§ 6 Godkännande av dagordningen
§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet
§ 9 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
§ 10 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 11 Val av ny styrelse
Valberedningen presenterar sina förslag
ordförande på 2 år
sekreterare på 2 år
kassör på 1 år
övriga ledamöter
§ 12 Val av ersättare
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Övriga frågor.
§ 15 Mötets avslutande

OBS! Pga av rådande pandemi är mötet enbart digitalt. Anmäl deltagande
till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får ni en möteslänk.