På grund av smittorisk är tills vidare alla föreställningar på Kulturhuset Korpen inställda. Det gäller även filmverksamheten.

;